1.
Lê TKH, Trần Đức S, Nguyễn NV, Trần VT, Trần TKT. TỈ LỆ TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8352