1.
Ân THA, Lý HP, Hồ YB, Đặng T, Nguyễn QV, Trần PDT. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8353