1.
Nguyễn TH, Mai QT, Đỗ VH. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VÕNG MẠC TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8354