1.
Bùi THG, Đoàn DT, Nguyễn TA. MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TẠI NGÀY THỨ 28 TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8356