1.
Đặng V Đức, Nguyễn TT, Bùi TD, Lưu QM. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CẤP CỨU, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8361