1.
Bạch QK, Bùi TVN, Nguyễn HT, Vũ Đức B. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH VI KHUẨN - VI NẤM GÂY NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2019 - 2021. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8362