1.
Cao LBA, Trần AV, Tăng KH, Lê BL. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN NGƯỜI BỆNH THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8363