1.
Nguyễn TTH, Đỗ T Đạt, Phan THT. KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8366