1.
Trần NH, Phạm VM, Lê HP. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC SHING MARK. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8367