1.
Trịnh TT, Diệp TM, Võ Ý L, Trần NMT, Nguyễn TMT. CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ KÉM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8369