1.
Phạm TTT, Nguyễn T Đạt, Nguyễn HQ, Nguyễn Q Đại, Phạm XT, Nguyễn T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN SỐC GIẢM THỂ TÍCH ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỞ KHÁNG LỒNG NGỰC. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8464