1.
Nguyễn QR, Lại BN, Lê NT, Phạm NQ. KẾT QUẢ TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG XƯƠNG HÀM DƯỚI BẰNG VẠT XƯƠNG MÁC CÓ SỬ DỤNG MÁNG HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8465