1.
Nguyễn NTA, Nguyễn QB, Trần TTH, Ngô TA. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ THÀNH BỤNG CỦA THAI PHỤ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8468