1.
Lê QT, Nguyễn Đỗ N, Lê Đình T. VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH TẦNG DƯỚI GỐI CÓ BIẾN CHỨNG MẤT MÔ: KẾT QUẢ CAN THIỆP NỘI MẠCH. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8470