1.
Ngô TA, Nguyễn QH, Đào HH, Nguyễn T Đông, Trần QT, Hoàng AT, Hà HN, Đặng CH, Hà Đức L. PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8471