1.
Lâm VN, Nguyễn HT. ĐIỀU TRỊ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG – CHẬU BẰNG KỸ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH BẢO TỒN ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG . VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8472