1.
Phạm HK, Mai T Đạt, Trần NT. ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ SIÊU ÂM HẠCH NÁCH VỚI KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH SAU MỔ TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8473