1.
Đỗ TNL, Thịnh T, Ngô HS, Dương HQ, Nguyễn HH. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI HAI BÊN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8478