1.
Đinh NS, Nguyễn HL, Phan TL. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM L4L5 ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8480