1.
Đỗ AT, Lê HQ, Trần NT. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ VÚ KHÔNG SỜ THẤY TRÊN LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8481