1.
Đoàn AT, Nguyễn T Điệp. KẾT QUẢ BƠM XI MĂNG KHÔNG BÓNG QUA DA ĐIỀU TRỊ XẸP THÂN ĐỐT SỐNG NGỰC, THẮT LƯNG DO LOÃNG XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8482