1.
Trần QH, Nguyễn Đình B. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG VÀO TỪ HỆ TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8483