1.
Nguyễn TTH, Đỗ T Đạt. KẾT QUẢ SƠ SINH CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8484