1.
Nguyễn TTU, Trương NLC. THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV CỦA NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2022. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8485