1.
Nguyễn TH, Trần DC. NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ XỬ TRÍ THAI NGHÉN THOÁT VỊ HOÀNH TRÁI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ-SẢN TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8488