1.
Trần TT, Nguyễn TTD, Phạm HV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT GLÔCÔM TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI NĂM 2023. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8491