1.
Ngô TTH, Nguyễn CY. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN LOÃNG XƯƠNG CỦA NGƯỜI BỆNH TRÊN 40 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2022. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8493