1.
Lê TND, Nguyễn QA, Phạm TKT, Phạm TNB. ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH MẮT TUYẾN GIÁP. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8494