1.
Lê QN, Nguyễn XK, Dương QH. NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN STAT6 RS703817 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN CÓ HBSAG (+). VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8495