1.
Đỗ TH, Phạm TNO, Phạm MH, Phạm MH. ĐẶC ĐIỂM BỆNH GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8496