1.
Trần THP, Nguyễn TH, Trần NM. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC THÀNH TĨNH MẠCH TINH Ở NGƯỜI BỆNH GIÃN TĨNH MẠCH TINH. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8498