1.
Trần MBL, Đỗ Đăng K, Lương VT, Trần TV. VAI TRÒ PHÂN ĐỘ GLASS TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU MẠN TÍNH ĐE DỌA CHI. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8500