1.
Đỗ AT, Nguyễn TT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN IV - TÁI PHÁT VÀ/HOẶC DI CĂN. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8504