1.
Trần QH, Đậu XY. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ XOẮN TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 – 2023. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8505