1.
Đoàn AT, Nguyễn T Điệp. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ CHỎM VÔ KHUẨN XƯƠNG ĐÙI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8506