1.
Đỗ T Đạt, Nguyễn TTH, Phan THT. NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU ÁP XE VÚ Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ . VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8507