1.
Lưu VT, Đỗ TTH, Đinh DH, Nguyễn TMH, Phùng H Đại. TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG LIÊN CẤP HERMANN GMEINER, HÀ NỘI NĂM 2023. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8509