1.
Vũ TT, Lương QC, Bùi THG, Trần HT. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN LƯỢC THỞ MÁY ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8514