1.
Lê TH, Hoàng AT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA KÍCH THƯỚC U VỚI ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA U HẮC TỐ ÁC TÍNH MÀNG BỒ ĐÀO. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8515