1.
Lâm TM, Phạm VM, Phan HQ. HIỆU QUẢ KẾT HỢP SÓNG XUNG KÍCH TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN VIÊM QUANH KHỚP VAI THỂ ĐƠN THUẦN. VMJ. 2024;535(2). doi:10.51298/vmj.v535i2.8517