1.
Trần BT, Ngô MH. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI BỆNH TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA VỠ. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8544