1.
Lê TVH, Trần TH, Cao TPD, Nguyễn TH. RỐI LOẠN LO ÂU Ở SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8546