1.
Nguyễn TN, Vũ BN, Vũ TL, Trần XN. KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8548