1.
Giáp Ánh T, Nguyễn VH, Nguyễn TT. PHÂN LOẠI TOAST VÀ MỘT SỐ BIẾN THỂ GEN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO TRẺ TUỔI. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8549