1.
Ngô TTTH, Lương TMH, Trần TTH. TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ U NHÚ ĐƯỜNG HÔ HẤP TÁI PHÁT Ở TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013-2022. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8552