1.
Nguyễn TD, Nguyễn DL, Bùi VG, Nguyễn TL. GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP SINH THIẾT LÕI CÁC TỔN THƯƠNG TUYẾN VÚ CÓ VÔI HÓA NGHI NGỜ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8553