1.
Nguyễn TH, Nguyễn QB. NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XOẮN PHẦN PHỤ Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8554