1.
Nguyễn TT, Nguyễn QT. NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI PHÚ THỌ. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8557