1.
Nguyễn VT, Ngô Q Đạt, Nguyễn HT, Nguyễn HNT. XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8558