1.
Ngô TD, Dương TMC, Trần N Ánh, Nguyễn TS. KHẢO SÁT GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ABIC (AGE BILIRUBIN INR CREATININE) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH GAN MẠN DO RƯỢU. VMJ. 2024;535(1). doi:10.51298/vmj.v535i1.8559